Bardzo często celem międzynarodowych podróży jest dobrze znana i ceniona Brazylia. Podczas jednej wycieczki ani jeden podróżnik nie ma możliwości, żeby odwiedzić każde miejsce warte zachodu. Upalna Amazonia Region Amazonii jest mokry i upalny, dlatego wspaniałym okresem na przygotowanie wycieczki w to regiony jest pora niedeszczowa przypadająca na okres od